Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Taonidra.com en taonidra.be zijn websites beheerd door A-Man CommV.

Bedrijfszetel: A-Mann CommV, Kapelstraat 44, 2500 Lier, Belgium – VAT BE0688.567.168 – info@taonidra.be

Fulfillment Center (stock en verzending): ShopWeDo cv, Mechelen-Zuid zone B, Egide Walschaertsstraat 22CD, 2800 Mechelen, België – BTW BE 0650.785.470 – info@shopwedo.com

TAO NIDRA in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out en tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets van de website van Tao Nidra mag zonder toestemming van A-Man CommV worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

 

 

1. WEBSHOP, VERZENDING & LEVERINGSBELEID

 

3.1 PRIJZEN

De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en verzendingskosten.

3.2 BETALING
De betaling gebeurt electronisch via Mollie en kan gebeuren via debetcard, creditcard en paypal.

3.3 VERZENDING

Verzendingskosten zijn gratis. Bij ingave van een foutief leveringsadres, zijn extra herverzendingskosten ten laste van de klant.

3.4 LEVERING

Levering gebeurt na ontvangst van volledige betaling. Levertijd gaat in vanaf ontvangen van volledige betaling.
Wanneer artikels niet afgeleverd kunnen worden zijn herverzendingskosten ten laste van de klant.
Als een bestelling niet aankomt of beschadigd geleverd wordt, contacteert u binnen 7 dagen A-Man CommV op het adres info@taonidra.be.
3.5 LEVERTIJD 

Bij bestelling en ontvangst van volledige betaling voor 22u00 op een werkdag, gebeurt de levering de volgende werkdag. Bij bestelling in het weekend, wordt de order verwerkt op maandag en geleverd op dinsdag. Stockbeheer, verzending en levering wordt verzorgd door ShopWeDo cv. U ontvangt een bevestigingsmail van aankoop wanneer we de bestelling goed ontvangen hebben. Een tweede mail met track & trace code volgt van het ogenblik dat de bestelling klaar staat voor verzending.

3.6 DISCLAIMER

A-Man CommV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, ernstige bedrijfsstoringen bij ShopWeDo cv en transportstagnatie. Bestellingen die buiten de verantwoordelijkheid van A-Man CommV tijdens het verzenden zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of vergoed tenzij kan aangetoond worden dat het zoekraken te wijten is aan nalatigheid van A-Man CommV. Elke zending wordt verstuurd met een trackingnummer zodat de zending gevolgd kan worden.
A-Man CommV behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Alle teksten en omschrijvingen op de website zijn aanwijzingen of aanduidingen voor de aangeboden producten.

 

 

2. RETOURBELEID

Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met Tao Nidra op info@taonidra.be. Wij bezorgen u de nodige documenten om de retourzending klaar te maken, die u vervolgens naar een postkantoor kan brengen.

U kunt artikelen binnen 30 dagen na levering gratis terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren en volledig zijn (inclusief de gratis bijgeleverde producten). Indien het product beschadigd of zichtbaar gebruikt is, zal er geen (volledige) terugbetaling volgen.

Tao Nidra zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Gelieve zo nodig via e-mail aan ons te communiceren op welk bankrekeningnummer we het geld kunnen terugstorten.

 

 

3. TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 30 dagen geldig. Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

 

3.1 TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen, op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel, of het door u via e-mail meegedeelde bankrekeningnummer.

3.2 GEDEELTELIJKE TERUGBETALING

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke terugbetaling wordt toegekend. Dit geldt voor elk artikel dat niet langer door ons toedoen in de originele staat verkeert of beschadigd is, of waarvan er onderdelen ontbreken.

3.3 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: webwinkel@taonidra.be.

3.4 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

3.5 RUILEN

Wilt u uw verzwaringsdeken omruilen voor een lichtere of een zwaardere uitvoering, stuur ons dan een e-mail op webwinkel@taonidra.be

 

 

4. PRIVACY & COOKIE BELEID

Voor onze gedetailleerde Privacy Policy klik hier, voor onze gedetailleerde Cookie Policy klik hier.

 

4.1 WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

4.2 E-MAIL MARKETING

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

4.3 TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

4.4 TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@taonidra.be of door ons te schrijven op: Tao Nidra, Kapelstraat 44, 2500 Lier, België.

4.5 OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

4.6 SITEGROUND.COM

Onze winkel wordt gehost door Siteground.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van Siteground.com en de algemene Siteground.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

4.7 BETALING

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

4.8 DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

4.9 LINKS

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

4.10 BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

4.11 MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

 

5. WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. De meest recente en accurate versie vind je op deze website. Deze versie dateert van 1 juli 2021.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.

In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen voorrang op deze gegevens. Bij betwistingen zijn de Belgische rechtbanken van het gerecht te Antwerpen bevoegd.

 

 

6. DISCLAIMER

Voor onze gedetailleerde disclaimer klik hier.